Modele wygładzania szeregu czasowego

Modèle multiplikatywny jest czsto uywanym modelem w dekompozycji szeregw czasowych. W modelu tylko Jedna ze skadowych, na og tendencja rozwojowa modèle a lub stay (redni) poziom pronozowanej zmiennej modèle b jest wyraana w jednostkach zmiennej pronozowanej. Pozostae skadowe szeregu s w procesie dekompozycji wyraane jako wzgldne odchylenia BD OD tendencji rozwojowej, BD OD staego (redniego) poziomu zmiennej. Modèle Holta stosuje się wygładzania Szeregów czasowych, w których acteurs wahania przypadkowe je tendencja rozwojowa (paramétrie wygładzania). Równania modelu: modèle wintersa Można zastosować dla Szeregów czasowych z tendencj rozwojową, wahaniami sezonowymi i przypadkowymi (parametry wygładzania). Modèle Multiplikatywny – polega na przedstawieniu jako iloczynu dwch czynnikw. Modèle addywny – Daje si przedstawi w postaci Sumy wielkoci wywoujcych dziaanie modelu. Modelem szeregu czasowego sucym do okrelenia przyszej wartoci zmiennej pronozowanej Y w momencie lub okresie pronozowanym t, TJ. , Jest Model formalny, ktrego zmiennymi objaniajcymi MOG par tylko zmienna czasowa oraz przesze wartoci pronozy zmiennej. Pronoza zmiennej jest wartoci funkcji zalenej OD czasu, przeszych wartoci i (LUB) pronoz tej zmiennej: Zajmijmy si Teraz wyznaczeniem wskanikw Waha okresowych (sezonowych).

4) obliczmy Teraz Clean (oczyszczone) wskaniki Waha okresowych. Surowe wskaniki Waha okresowych Dzieli si przez ich redni arytmetyczn. Suma Tak otrzymanych wskanikw jest rwna liczbie FAZ Waha, Jest à Podstawowa zaleno w analizie Bada okresowych k-Liczba FAZ Waha Niniejsza Książka la Wi je część publikacji poświęconej prezentacji études de cas związanych z analizą I pronozowaniem Szeregów le czasowych. W niedalekiej przyszłości planujemy przygotowanie kilkanaście części. Aktualnie w opracowaniu są między przez analizy ce pronozowania Szeregów czasowych o strukturze hierarchicznej oraz wykrywania obserwacji nietypowych (anomalii) w szeregach. Zapraszamy Wkrótce! Jeeli potrzebujesz pomocy w analizie danych, badaniu statystycznym lub wykonaniu testw wypenij formularz z nieparzystej liczby okresw NP. z okresw Trzech (k = 3) wyznacza si:. W oparciu o rwnanie Linii trendu moemy pronozowa przysze wartoci y (exante), ALE i pronozowa przesze Warto Cechy y (Expost).